พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย มอบหมายให้ พระครูโพธิชยานุสิฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากร นำสิ่งของสนับสนุบงานวันเด็ก มามอบให้ครูและนักเรียน โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีคณะครูและนักเรียนเป็นผู้รับมอบ
๑๑ มกราคม ๒๕๖๖
พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย มอบหมายให้ ดร.ชนันวัฒน์ คำเหลือง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย นำน้ำดื่ม นม และขนม สิ่งของสนับสนุนงานวันเด็ก มามอบให้เทศบาลตำบลหนองสองห้อง
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีนายสุริยา พรหมโคตร นายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้องและคณะเป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณลานแอโรบิก เทศบาลตำบลหนองสองห้อง
๑๓ มกราคม ๒๕๖๖
Back to top button