วันเสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 -14.30 น. นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ปีที่ 4 และ นิสิตกลุ่มเทียบโอน รหัส 65 สอบวัดประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารพระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุโณ) มจร วิทยาเขตหนองคาย

วันเสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 -14.30 น. นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ปีที่ 4 และ นิสิตกลุ่มเทียบโอน รหัส 65 สอบวัดประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารพระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุโณ) มจร วิทยาเขตหนองคาย

Back to top button