บรรยากาศวันแรกของการเปิดเทอมและร้านค้าที่เปิดใหม่ไว้คอยบริการผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต โต้ะอาหารอาจจะไม่เพียงพอสำหรับการให้บริการ

Back to top button