โครงการปฏิบัติธรรมและรับมอบวุฒิบัตร การเพิ่มทักษะ up skills ณ มหาจุฬาอาศรม ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง นครราชสีมา
พระครูพิศาลสารบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย พร้อมด้วย ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และ ผศ.ดร.สมเดช นามเกตุ อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมและรับมอบวุฒิบัตร การเพิ่มทักษะ up skills ณมหาจุฬาอาศรม ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๘-๑ช มีนาคม ๒๕๖๖

Back to top button