พิธีทำบุญอุทิศอายุวัฒนมงคลครบ ๘๑ ปี พระครูอภัยธรรมรักขิต (เชิดศักดิ์ โชติปาโล) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย วัดมฤคทายวัน (ดงแขม) 

จังหวัดหนองคาย
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๔๕ น.
พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง มจร วิทยาเขตหนองคาย ถวายมุทิตาสักการระ ท่านพระครูอภัยธรรมรักขิต (เชิดศักดิ์ โชติปาโล) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เจ้าอาวาสวัดมฤคทายวัน (ดงแขม) เนื่องในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๘๑ ปี
ณ วัดมฤคทายวัน (ดงแขม) ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

Back to top button