รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย : ร่วมทำบุญและแสดงธรรมเทศนา งานปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๖ วัดโพธิ์ชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น.
พระครูภาวนาธรรมโฆสิต, ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย ผจล.วัดโพธิ์ชัย รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตหนองคาย ประธานฝ่ายเผยแผ่จังหวัดหนองคาย แสดงธรรมเทศนา ในงานปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๖
ในการนี้ ได้แสดงมุทิตาจิต วันคล้ายวันเกิด พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์ จต.พระธาตุบังพวน เขต ๒ จร.วัดโพธิ์ชัยพฤกษ์ ผู้อำนวยการวิปัสสนากัมมัฏฐาน มจร วิทยาเขตหนองคาย อีกด้วย
ณ วัดโพธิ์ชัยพฤกษ์ บ้านมะเขือ ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

Back to top button