มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ร่วมทำบุญถวายผ้าป่า ณ วัดโพธิ์ชัยพฤกษ์ บ้านมะเขือ ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
วันพุธ ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น.
___พระครูโพธิชยานุสิฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ไปร่วมทำบุญถวายผ้าป่ากับ พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์ ผอ.ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐานประจำวิทยาเขตหนองคาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยพฤกษ์ เจ้าคณะตำบลพระธาตุบังพวน เขต ๒ เนื่องในงานอายุวัฒนมงคล งานปฏิบัติธรรมประจำปี ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มีนาคม และงานบุญมหาชาติ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ วัดโพธิ์ชัยพฤกษ์ บ้านมะเขือ ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

Back to top button