ถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล ๔๙ ปี เจ้าคุณพระศรีญาณวงศ์, ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เจ้าอาวาสวัดศรีชมภูองค์ตื้อ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย ,พระครูโพธิชยานุสิฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ถวายมุทิตาสักการะ 

แด่ พระศรีญาณวงศ์,ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เจ้าอาวาสวัดศรีชมภูองค์ตื้อ เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๔๙ ปี ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ 

ในการนี้พระศรีญาณวงศ์,ดร. ได้ถวายเครื่องไทยธรรมแด่ พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร. ณ กูฏิรับรอง วัดศรีชมภูองค์ตื้อ ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

Back to top button