โครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพในการปกิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

กิจกรรมแข่งขันกีฬาบุคลากรวิทยาเขตหนองคาย และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖

Back to top button