ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา “การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพตามแนววิถีพุทธ จากวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ” ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จัดโดย: นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปี ๒

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่

https://forms.gle/YGj9pbC9dJmjbnhJ7

Back to top button