โครงการวันบูรพาจารย์รำลึก และโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พุทธนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ชุดที่ ๓ พิธีเปิดโครงการและพิธีมอบโล่แก่ศิษย์เก่าเกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่น และชุมชนคุณธรรมต้นแบบ)

         วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ พระเทพวชิรคุณ, รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ประธานสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันบูรพาจารย์รำลึก และโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พุทธนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ อาคารปฏิบัติธรรมรวมใจเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย โดยมี นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีเปิดและมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร ให้แก่ศิษย์เก่าเกียรติคุณและศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ด้วย
Back to top button