โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

     วันพุธ ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตหนองคาย มอบหมายให้ พระครูโพธิชยานุสิฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
     โดยมี พระครูอุดมฐิติคุณ ผู้อำนวยการศูนย์พระสอนศีลธรรม ในโรงเรียนประจำวิทยาเขตหนองคาย ในการนี้มี นายนิรุต ป้องสีดา ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ จาก มจร วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมคณะ มาเป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้แก่พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ณ อาคารปฏิบัติธรรมรวมใจเฉลิมพระเกียรติ มจร วิทยาเขตหนองคาย ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
Back to top button