โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

     วันเสาร์ ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๖ พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย เป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาทในโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยมี ผศ.ดร. สุกันต์ แสงโชติ ประธานหลักสูตร เป็นผู้กล่าวถวายรายงาน
     ในกานี้ได้รับเกียรติจาก รศ,ดร.ไพโรจน์ บัวสุข จาก มมร.วิทยาเขตอีสาน มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นิสิต ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพระใส อาคารพระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุโณ) มจร วิทยาเขตหนองคาย
Back to top button